Компютърни престъпления – Моника Копчева

Книгата запълва празнота в изследователската област на компютърните престъпления – тя е едно от малкото издания по тази проблематика в България.

Разгледани са задълбочено в исторически и сравнителен план българската и международната правна уредба на компютърните престъпления. Наред с юридическата систематизация и теоретико-правния анализ на понятието и видовете компютърни престъпления, книгата предлага и множество ценни детайли от историята на интернет и компютърните технологии, препратки към основни европейски и други международни нормативни актове, към чуждата и българската съдебна практика и статистика. Съобразени със световните тенденции в тази материя са и предложенията за законодателно усъвършенстване на Наказателния кодекс.

Тази книга определено ще представлява интерес не само за юристи и експерти в системата на МВР във връзка с тяхната професионална практика, но и за компютърни специалисти и по-широк кръг читатели с интереси в областта на информационните технологии.

  • Корица:Мека
  • Брой страници:316
  • Общи:От български автор
  • Година:2006
  • Вид:Закони, Изследвания
  • Баркод:9789547303799
  • ISBN:9789547303799
  • Каталожен номер:32993
  • Жанрове:Право
  • Тегло:1 kg