Компютърна морфология на определителния член в българския език – Велислава Стойкова

Компютърна морфология на определителния член в българския език

В тази книга за пръв път у нас се прилага т.нар. метод на семантичните мрежи за описанието на фрагменти от българската граматика и семантика. Изработен е програмен код на членуването, който включва словоизменението на всички части на речта, които се членуват в българския език. Представен е за пръв път и пространствен модел на програмния код. Книгата е подходяща за езиковеди, студенти, програмисти, както и за всички, които се интересуват от формалните семантични и граматични теории за представяне на българския език.

Велислава Стойкова завършва българска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски". Продължава образованието си като редовен аспирант в същия университет и разработва проблеми от областта на формалните подходи за изследването на българския език. Печели няколко стипендии и специализира в Университета на Лювен (Белгия), Университета на Саарбрюкен (Германия) и Университета на Бирмингам (Англия) в областта на формалните методи за компютърно представяне на естествения език. От 1994 г. работи в БАН, Координационен център по информатика и изчислителна техника, в Секцията по лингвистично моделиране, а от 1995 г. – в Института за български език, в Секцията за българска лексикология и лексикография, където е главен асистент. През 2003 г. защитава дисертация и получава научната и образователна степен „доктор". Взема участие в много научноизследователски проекти, включително и международни, и има публикувани повече от 20 статии в реферирани научни издания, както и монографична книга. Съавтор е на многотомния академичен „Речник на българския език", т. 12 и т. 14, както и на „Синонимен речник на българския език с антоними".

Автор: Велислава Стойкова Брой страници: 167
Категория: Висше образование; Специализирана литература; Езикознание и литературознание Език: Български
Тегло: 0.350 кг.
Издател: УИ "Св. Климент Охридски" Баркод: 9789540734231
Дата на издаване: 2009 г. ISBN: 9789540734231