Когнитивни подходи и модели в стратегическото управление – Виктор Хаджиев

Когнитивни подходи и модели в стратегическото управление

Освен определяне на оптимално управленско поведение при различни управленски ситуации, новата управленска методология би могла да се използва успешно за изграждането на организационен дизайн – определяне на организационната структура и видовете работни екипи, лидерски роли, управленски процеси и стратегически дейности. Очакваният бизнесрезултат би могъл да бъде не само постигането на оптимален стратегически резултат, но формирането на адекватно организационно поведение и развитието на административния капацитет, повишаване равнището на ефективност и иновации в организацията.

Автор: Виктор Хаджиев Брой страници: 282
Категория: Специализирана литература; Социология Език: Български
Тегло: 0.350 кг.
Издател: Парадигма Баркод: 9789543261949
Дата на издаване: 2014 г. ISBN: 9789543261949