Когнитивна лингвистика – Майя Пенчева

Когнитивна лингвистика

Когнитивната лингвистика постановява диалектическа връзка между структура и функция на езика, от една страна, и неезикови умения и знания, от друга. Понятийният апарат е много специфичен и е свързан с други когнитивни науки. Затова подробното изясняване на най-съществените понятия в Когнитивната лингвистика е задължително. В някои случаи за това са необходими по-пространни обяснения и дори примери. Термините също са много специфични и това създава затруднения при търсене на български съответствия. Речникът съдържа 223 понятия и термини както от класическите произведения, така и от току-що появили се трудове по Когнитивна лингвистика. Те имат специален статус. Не са включени понятия и термини извън нея, освен ако те нямат "специален" смисъл в рамките на този подход. Всички понятия и термини са дадени в контекста, в който са се появили, и се свързват с теорията, от която са част, и с името на нейния създател. Речниковите статии са структурирани така, че да се получат препратки към свързани понятия и термини в една теория.

Автор: Майя Пенчева Брой страници: 158
Категория: Висше образование; Специализирана литература; Езикознание и литературознание Език: Български
Тегло: 0.345 кг.
Издател: УИ "Св. Климент Охридски" Баркод: 9789540732534
Дата на издаване: 2011 г. ISBN: 9789540732534