Когато Господ ходеше по земята. 77 фолклорни легенди с тълкувания – Албена Георгиева

Повествованието в легендата създава действителност, в която „Господ ходи по земята“ и хората се срещат с
него, в която злото се наказва и доброто се възнаграждава, в която има равновесие между нормата и
човешкото поведение; легендата конструира един свят-идеал, въплъщаващ определена идея за
справедливост. Този свят-идеал се мисли като съществувал някога в миналото, като златен век, който
човечеството е пропиляло и загубило. Вярата в неговата реална осъщественост в отдавнашните времена го
превръща в мярка за днес протичащия живот, в образец, с който се сравняват и преценяват житейските
ситуации и постъпките на хората.
Неговата илюзорност и измисленост не само не се осъзнава, но напротив, поради съответствието му с
колективната представа за идеала той се мисли като много по-действителен, като същностно по-истински от
нещата, които могат да се пипнат или реално да се случат. Разказването на легендата е средство да се влезе
в съприкосновение с този свят-идеал, да се почувства неговото присъствие тук и сега, да се преживее
колективната приобщеност към неговата трансцендентна хармония. (Да не забравяме, че в класическия
фолклор разказването е и начинът на съществуване на легендата, единственото средство за осъществяване!)
Разказването на легендата следователно е par excellence обредно действие, при което жрецът разказвач
въвежда общността в дълбинните знания за света, в неговата разпилявана от всекидневието подреденост, в
божествената му същност.

Албена Георгиева

Автор съставител Албена Георгиева
Издателство Изток-Запад
ISBN 9786191520008
Година на издаване 2017
Корица твърда
Страници 272
Формат 24×17
Език български