Кодекс за социално осигуряване – Сиби


Представена е законовата уредба на задължителното и доброволното социално осигуряване – Кодекс за социално осигуряване, Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010 г. в частта, уреждаща определянето на минималния и максималния размер на осигурителния доход, размера на обезщетенията за безработица и за отглеждане на дете, минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, размера на добавката към пенсиите на лицата, навършили 75-годишна възраст, размера на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по групи основни икономически дейности и др.
Включено е и извлечение от Закона за Комисията за финансов надзор във връзка с упражнявания надзор върху дейността на дружествата, осъществяващи допълнително социално осигуряване, и на управляваните от тях фондове.

Издателство Сиби
ISBN 978-954-730-632-5,
Година на издаване 2010
Корица Мека корица
Страници 352