Кодекс за социално осигуряване (24-то издание 2016) – Сиби Колектив

Ново актуализирано издание на сборника с нормативни актове може да откриете ТУК.

Двадесет и четвърто издание.
Сборник нормативни актове от поредицата „Джобни издания“.

Представена е законовата уредба на задължителното и доброволното социално осигуряване – Кодекс за социално осигуряване, Закон за установяване на трудов и осигу­рителен стаж по съдебен ред, Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г. в частта, уреждаща определянето на минималния и максималния размер на осигурителния доход, размера на обезщетенията за безработица и за отглеждане на дете, минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, размера на осигурителната вноска за фонд "Трудова злополука и професионална болест" и др.

В информационното приложение са поместени извлечения от Закона за здравното осигуряване – в частта за здравноосигурителните вноски, и от Закона за здравето – в частта за медицинската експертиза. Включен е и справочник на международни договори и актове на правото на Европейския съюз в областта на социалната сигурност.

Съдържание:

 1. Кодекс за социално осигуряване
 2. Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г. (извлечение)
 3. Закон за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред (ЗУТОССР)
 4. Закон за регионалното развитие

Информационно приложение

I. Многостранни международни договори
II. Конвенции на Международната организация на труда
III. Актове на правото на Европейския съюз
IV. Двустранни спогодби и договори за социална сигурност
V. Извлечение от Закона за здравното осигуряване (здравноосигурителни вноски)
VI. Извлечение от Закона за здравето (медицинска експертиза)

 • Корица:Мека
 • Брой страници:400
 • Общи:От български автор
 • Година:2016
 • Вид:Закони, Справочник
 • Баркод:9789547309616
 • ISBN:9789547309616
 • Жанрове:Право
 • Тегло:1 kg