Кодекс на труда – Коментар 2012 г. – Вергиния Велева, Мариета Харизанова, Милен Иванов

Съдържание на Кодекс на труда – Коментар 2012:

  • Възникване и изменение на трудовото правоотношение
  • Дисциплинарна отговорност. Нарушение на трудовата дисциплина
  • Имуществена отговорност на работника или служителя
  • Обезщетения
  • Здравословни и безопасни условия на труд
  • Трудоустрояване
  • Прекратяване на трудовия договор
  • Трудово възнаграждение. Изчисляване на възнагражденията

Автор Милен Иванов, Вергиния Велева, Мариета Харизанова
Издателство Нова Звезда
ISBN 1116*
Година на издаване 2012
Корица меки корици
Страници 500
Формат 16×24
Език български