Книга за учителя за предучилищна група в детската градина — 5—6 години – Димитър Гюров, колектив

Книга за учителя за предучилищна група в детската градина — 5—6 години

Методическо ръководство за учителя за предучилищна група в детската градина (5—6-годишни деца), част от програмната система „Ръка за ръка“. Предоставя:

Общотеоретични насоки – същност и цели на предучилищното обучение и възпитание в програмната система „Ръка за ръка“ в условията на педагогическо взаимодействие с 5–6-годишни деца;
Примерно седмично разпределение на педагогическите ситуации по образователни направления при целодневен режим;
Примерно седмично разпределение на видовете педагогически ситуации по образователните направления при целодневен режим;
Методически указания за реализиране на целите и съдържанието по образователни направления: ядра, примерна схема за седмично разпределение на темите, цели и очаквани резултати, пълни и конкретни насоки за работа по всяка тема.

Автор: Димитър Гюров; колектив Категория: Детски градини; Подготвителна група (5-6 годишни деца); Книги за учителя
Издател: Просвета
Дата на издаване: 2005 г. Брой страници: 344
Език: Български Тегло: 0.350 кг.
Баркод: 9789540118109 ISBN: 9789540118109