Книга за учителя по роден край за 1. клас – Ганка Панайотова, Емилия Василева, Маргарита Дойчинова, Рахила Меламед

Книга за учителя по роден край за 1. клас

Ръководство за ефективно организиране и провеждане на образователния процес. Включва методическа част за съвременните цели, форми и методи на обучението. Съдържа разработки на всички теми със следната структура: препоръчани методи и похвати, примерни въпроси, дейности, учебни средства.

Проф. д-р Емилия Василева е завършила специалност „Педагогика” с втора специалност „Българска филология” в СУ „Св. Климент Охридски”. Докторска дисертация защитава в Московския държавен педагогически институт. Професионалния си път започва като учител в начално училище. Именно там изгражда представата си за мисията на учителя, за ролята на педагогическото взаимодействие в изграждането на човешката личност. В момента е преподавател в СУ – Факултет по педагогика. Чете лекционни курсове, свързани с подготовката на бъдещи учители. Ръководи дипломанти и докторанти. Автор е на монографии, студии и статии, учебници по предметите роден край и околен свят. Проф. Емилия Василева е ревностен последовател на хуманистичното направление в педагогиката. Ръководител е на център „Хуманна педагогика”, обединяващ професионалните усилия на голям брой учители и експерти. Главен редактор е на сп. „Педагогика”. Член е на Руската академия на образованието.
Рахила Меламед е работила като преподавател по природни науки в средното училище. Автор на учебници и учебни помагала по роден край и природознание, на научнопопулярни книжки за най-малките.
Ганка Панайотова е специалист по начална педагогика, учител с дългогодишна практика, автор на учебници по роден край.
Маргарита Дойчинова е специалист по начална и предучилищна педагогика, прекарал дългия си професионален път в българското училище, автор на учебници по роден край.

Автор: Ганка Панайотова; Емилия Василева; Маргарита Дойчинова; Рахила Меламед Категория: 1-ви клас; Книги за учителя; Роден край
Издател: Просвета
Брой страници: 40 Език: Български
Тегло: 0.050 кг. Баркод: 9789540113517
ISBN: 9789540113517