Книга за учителя по изобразително изкуство за 5. клас – Галя Страшилова, Петер Цанев

Книга за учителя по изобразително изкуство за 5. клас

В книгата за учителя е направен обстоен преглед на задачите, които си поставя съвременното обучение по изобразително изкуство. Тя представя методическата концепция на учебника, целите на обучението и очакваните резултати, структурата на учебното съдържание. Всяка тема от разделите Зрително възприятие и въображение и Изразни средства и структура на художествената творба е подробно разработена. За раздел Визуална комуникация и Изкуството на древния свят са дадени общи указания. Предложено е и примерно годишно разпределение.

Проф. д.изк. Петер Цанев е професор по психология на изкуството и история на художественото образование в Националната художествена академия – София, доктор на науките по изкуствознание. Ръководител е на катедра „Психология на изкуството, художествено образование и общообразователни дисциплини” в Националната художествена академия. Автор на книгите „Психологически подходи в изкуствознанието” (2009) и „Психология на изкуството” (2008). Хоноруван професор по теория на изкуството във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. Автор е на голям брой учебници по изобразително изкуство, на учебни помагала и на много статии в научни сборници и списания. Основател и главен редактор на академичното списание за изкуство и психология „ArtPsychology.net / Journal of Art Psychology”. Член на редакционната колегия на списание „Изкуство и критика”.
Галя Страшилова е завършила Националната художествена академия, специалност „Силикатни форми”, и има висше художествено образование с учителска правоспособност. От 1981 г. е учител по изобразително изкуство в 133 СОУ „А. С. Пушкин”, София, където работи и до момента с педагогическо длъжностно звание „старши учител” с първа професионално-квалификационна степен.
Базов преподавател на студентите от специалност „Теория и практика на художественото образование” при НХА „Николай Павлович”, София.
Автор на учебници и книги за учителя по изобразително изкуство.

Автор: Галя Страшилова; Петер Цанев Категория: 5-ти клас; Книги за учителя; Изобразително изкуство
Издател: Просвета
Брой страници: 52 Език: Български
Тегло: 0.100 кг. Баркод: 9789540118376
ISBN: 9789540118376