Книга за учителя по физическо възпитание и спорт за 1. клас – Елена Джамбазова

Книга за учителя по физическо възпитание и спорт за 1. клас

В книгата ще намерите нормативните документи, на чиято основа трябва да се реализира физическото възпитание в началното училище. Направена е кратка характеристика на всички средства за физическо възпитание, отразени в програмата, и на методическата последователност за овладяването им от учениците. Посочени са най-често допусканите от тях грешки и начини за отстраняването им. Дадени са насоки за организирането на учениците при всяко упражнение, за затвърдяване и усъвършенстване на движенията. Предложени са три примерни разпределения, покриващи трите възможности за избор (съгласно наредба № 2). Приложена е таблица за оценяване на физическата дееспособност на учениците.

Автор: Елена Джамбазова Категория: 1-ви клас; Книги за учителя; Други
Издател: Булвест 2000
Брой страници: 160 Език: Български
Тегло: 0.110 кг. Баркод: 9789541802854
ISBN: 9789541802854