Книга за учителя по български език и литература към буквар за 1. клас – Станка Вълкова, Тодорка Бановска, Тодорка Владимирова, Тома Бинчев

Книга за учителя по български език и литература към буквар за 1. клас

Книгата за учителя към учебния комплект „Пчелица“ по български език и литература съдържа: 1. Основни идеи за обучението по български език и литература в 1. клас; 2. Представяне на учебния комплект „Пчелица“ – съдържание и структура; 3. Методически насоки за съдържанието и дейностите в подготвителния и в основния период на ограмотяването; Методически насоки за дейностите при езиковото обучение и формирането на комуникативно-речеви умения; Методически насоки за дейностите по литературно обучение; Годишно разпределение по български език и литература в 1. клас.

Доц. д-р Станка Вълкова е работила като преподавател по методика на обучението по български език и литература в началните класове в СУ „Св. Климент Охридски” – ДИУУ. Като преподавател в ДИУУ се занимава с разработване и реализиране на обучителни програми за продължаващо образование на начални учители по методика на обучението по български език и четене в 1. – 4. клас и на образователни проекти за модернизация на образователния процес в началния етап на обучение в училище. Aвтор e на голям брой публикации: монографии, речници, предназначени за ученици, статии в научни педагогически списания, книги за учителя, учебници, учебни тетрадки и учебни помагала за обучението по български език и литература в началното училище и за подготвителната група в детската градина.

Автор: Станка Вълкова; Тодорка Бановска; Тодорка Владимирова; Тома Бинчев Категория: 1-ви клас; Книги за учителя; Български език и литература
Издател: Просвета
Дата на издаване: 2009 г. Брой страници: 112
Език: Български Тегло: 0.080 кг.
Баркод: 9789540112497 ISBN: 9789540112497