Книга за учителя, Какво и колко знам и мога в края на 1. клас – Емилия Василева, Енчо Герганов, Любен Витанов, Силвия Цветанска

Книга за учителя, Какво и колко знам и мога в края на 1. клас

Книгата за учителя съдържа методически насоки за тестова проверка на знанията и уменията на учениците в края на 1. клас. Включен е примерен тест за измерване на постиженията на учениците по български език, математика, роден край и домашен бит и техника. Тестовите въпроси са апробирани, като резултатите от апробацията са подробно описани в книгата, така че да ориентират учителя в психометричните характеристики на въпросите и във възможностите за тяхното приложение. Книгата за учителя е разработена в комплект с учебно помагало за учениците – "Какво и колко знам и мога в края на 1. клас", което съдържа задачи за упражнение и тестови варианти за проверка и самопроверка на знанията.

Проф. д-р Емилия Василева е завършила специалност „Педагогика” с втора специалност „Българска филология” в СУ „Св. Климент Охридски”. Докторска дисертация защитава в Московския държавен педагогически институт. Професионалния си път започва като учител в начално училище. Именно там изгражда представата си за мисията на учителя, за ролята на педагогическото взаимодействие в изграждането на човешката личност. В момента е преподавател в СУ – Факултет по педагогика. Чете лекционни курсове, свързани с подготовката на бъдещи учители. Ръководи дипломанти и докторанти. Автор е на монографии, студии и статии, учебници по предметите роден край и околен свят. Проф. Емилия Василева е ревностен последовател на хуманистичното направление в педагогиката. Ръководител е на център „Хуманна педагогика”, обединяващ професионалните усилия на голям брой учители и експерти. Главен редактор е на сп. „Педагогика”. Член е на Руската академия на образованието.
Доц. д-р Ангелина Манова е преподавател по методика на обучението по математика за началните класове в катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика” към Педагогическия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград. Завършила е ПУ „П. Хилендарски”, специалност „Математика”.
Професионалният ѝ път започва като учител по математика в СОУ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Симитли, след което е завеждащ-отдел „Математика” в ОСМТ, Благоевград, и инспектор начално образование в отдел „Просвета” на ОНС, Благоевград. От 1978 г. досега работи в ЮЗУ „Н. Рилски”.
Била е заместник-декан и декан на Педагогическия факултет, а в периода 1996 – 1999 г. и заместник-ректор по акредитацията. От 2008 г. е директор на Центъра за продължаващо обучение към Педагогическия факултет.
Автор е на повече от 100 публикации, в това число и на учебници и учебни помагала за ученици от 1. до 6. клас.
Силвия Цветанска е доцент във Факултета по педагогика на СУ „Св. Климент Охридски”. Ръководител е на Университетския център по управление на качеството. Доктор по педагогика и магистър по психология, тя се занимава активно с приложението на психологическото знание в училищната практика и в обучението на възрастни. Създава и провежда собствени тренингови програми за обучение и следдипломна квалификация на учители и директори на училища. Интересите ѝ са в областта на психологическите аспекти на общуването, гражданското образование и професионалната квалификация. С. Цветанска е национален съветник ECVET – Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование. Участва като експерт в национални и международни проекти. Член е на редколегията на сп. „Педагогика” и на електронното списание „Реторика и комуникации”. Автор е на книгите: „Предизвикателства в педагогическото общуване”; „Разрешаване на конфликти – стратегии и подходи”; „Институции и субекти на пазара на труда” (в съавт.). Съавтор е на околен свят за 2. клас, на помагалото по гражданско образование „Да бъдеш гражданин” и на помагалото „Аз съм в 1. клас!”.

Автор: Емилия Василева; Енчо Герганов; Любен Витанов; Силвия Цветанска Категория: 1-ви клас; Книги за учителя; Други
Издател: Просвета
Дата на издаване: 2004 г. Брой страници: 62
Език: Български Тегло: 0.100 кг.
Баркод: 9540116651 ISBN: 9540116651