Книга на мъдростта – Е. Каз

Мисли и изречения за ръководство в живота

Над 3000 мъдрости от цял свят

Книга на мъдростта е едно истинско съкровище, в което не можем да погледнем, без да пожелаем да станем по-добри. Ние усещаме, във всяка минута, нужда от верен и мъдър приятел. Такъв приятел е за всички тази книга. Когато и да се обърнем към него, ще го намерим готов да ни помогне с полезен съвет, с мъдро назидание, с вярно правило. Имаме пред себе си една постоянна пътеводна светлина. И всичко това ни се дава със скромност, присъща на мъдростта, без да се наранява нашето самолюбие, без да се излага на страдание нашата гордост. Една ръка се вдига да ни покаже правия път, по който трябва да вървим, и, като изпълни своята длъжност, изчезва, без да чака от нас нито похвала, нито благодарност.

Константин Величков

Тук ще откриете мисли и изречения за ръководство в живота от писатели, философи и моралисти от всички времена и народи.

Издането се предлага в три варианта с различни корици.

Съдържание:

 • Предговор
 • Въведение
 • Човек
 • Живот
 • Време. Употреба на времето
 • Младост. Старост
 • Човешка душа
 • Самопознание
 • Нравственост
 • Съвест
 • Щастие
 • Нещастие. Скръб. Тегло
 • Навици. Наклонности
 • Свободна воля. Свобода
 • Дълг
 • Дълг и право
 • Безконечност. Бог
 • Изкуство. Красота
 • Добро. Благотворителност
 • Добрина. Снизходителност. Прошка
 • Приятелство
 • Егоизъм. Себелюбие. Корист
 • Кротост. Благосклонност
 • Слово
 • Правда
 • Сърце. Признателност. Обич
 • Страсти
 • Ум. Разум. Разсъдък
 • Благоразумие. Предвидливост
 • Наука
 • Добродетел
 • Воля
 • Характер
 • Мъжество. Енергия
 • Търпение
 • Постоянство
 • Умереност. Мярка
 • Ред
 • Зло. Порок
 • Искреност
 • Лъжа. Измама
 • Недостатъци. Слабости
 • Гордост.Високомерие
 • Честолюбие
 • Тщеславие
 • Скъперничество. Алчност
 • Леност. Бездействие
 • Обида. Неправда. Отмъстителност
 • Гняв
 • Вежливост. Учтивост
 • Хигиена
 • Физически упражнения
 • Въздържание
 • Труд
 • Икономия. Спестовност
 • Богатство
 • Разкош
 • Разточителност. Дългове
 • Почитание
 • Идеал. Понятие за по-хубаво
 • Истина
 • Злословие. Клевета
 • Завист
 • Ласкателство
 • Похвали
 • Милосърдие
 • Търпимост
 • Разговор. Спор
 • Семейство
 • Общество
 • Равенство
 • Солидарност. Сдружение
 • Народ. Отечество. Патриотизъм
 • Просвета. Невежество
 • Възпитание. Образование
 • Методи
 • Морално развитие
 • Дисциплина
 • Могъщество на примера
 • Общо възпитание
 • Образование след училището
 • Прочит и книги
 • Изучаване на историята
 • Държава. Партии
 • Управление
 • Изборно право
 • Закон
 • Власт
 • Данък
 • Война. Военен дълг
 • Прогрес. Цивилизация
 • Правила за поведение
 • Мисли на велики мъже
  · За войната
  · За любовта
  · За жените
  · За брака
  · За обществото
  · За морала
  · За философията
 • Азбучен показател на авторите
 • Корица:Твърда
 • Брой страници:452
 • Баркод:9789548999823
 • ISBN:97895489999823
 • Каталожен номер:148628
 • Жанрове:Афоризми, анекдоти и вицове
 • Тегло:1 kg