Класическа епиграфика – Георги Михайлов

Класическа епиграфика

"Епиграфският паметник още не е намерил полагащото му се място в нашата култура – дори като материална вещ в музеите на него, с малки изключения, обикновено е отредено най-забутаното и невзрачно място. Ако е придружен с някакво изображение, обикновено то привлича вниманието – на надписа се гледа като на нещо странично. За обикновените хора той е предмет, дошъл от далечното, неясно хронологически минало, и за това е облъхан от някаква особена атмосфера, дори може би е заключил в себе си неразгадани тайни, или пък обратното – ненужна вещ, най-много да се употреби като строителен материал.
А българските земи като част от древния свят са богати с епиграфски паметници и тази антична традиция, въпреки упадъка у нас през епохата на късната римска империя и неспокойното начало на Византия, успява да се запази до Първото българско царство – това са безценните за нашата история първобългарски надписи, съставени на тогавашния говорим народен гръцки език.
Ето защо предлаганата книга цели да представи в общи линии една материя, чрез която се допълва съществено познанията ни за античния свят, които навлизат в науката и трябва да имат специално професионален интерес, а и изобщо на интересуващия се читател. Такива съчинения съществуват на повечето европейски езици, при което всяко, въпреки някои общи елементи, има своя собствена физиономия според виждането на автора му – материята е огромна и каквото и да се пише, все ще бъде малко и недостатъчно, но понастоящем в България то е първото и според идеята ми ще бъде по-скоро един увод в тази област".
Георги Михайлов

Автор: Георги Михайлов Категория: Висше образование; Специализирана литература
Издател: Нов български университет
Дата на издаване: 2012 г. Брой страници: 344
Език: Български Тегло: 0.380 кг.
Баркод: 9789543537121 ISBN: 9789543537121