Картофите: Отглеждане, болести и неприятели, съхранение – колектив

Картофите: Отглеждане, болести и неприятели, съхранение

Н. с. I ст. ВИОЛЕТА БЛАГОЕВА е завършила Висшия селскостопански институт в Пловдив. Работи в Опитната станция по картофите в Самоков в състава на Агробиоинститут – София. Специалист но агротехника на картофите. Специализира в Белгия. Член е на Европейската асоциация по картофите.

Н. с. I ст. ЕМИЛ ИЛИЕВ е завършил ВСИ – София. Работи в Опитната станция по картофите в Самоков в състава на Агробиоинститут – София. Специалист по агротехника-съхранение на картофите.

Доц. МАРГАРИТА НИКОЛОВА е завършила ВСИ – София. Работила е като научен сътрудник в НИИП „Пушкаров", доцент и ръководител на катедра в ЛТУ -София, а също и като изпълнителен директор в Националната служба за съвети в земеделието. Специализирала е в Хановер, Германия като стипендиант на DААD. Член е на Международния калиев институт в Базел, Швейцария

Автор: колектив Брой страници: 104
Категория: Селско стопанство; Специализирана литература Език: Български
Тегло: 0.115 кг.
Издател: Еньовче Баркод: 9549128873
Дата на издаване: 2004 г. ISBN: 9549128873