Картинна карта: безопасност на движението – пешеходци – —

Картинна карта: безопасност на движението – пешеходци

Детските картинни карти на света са известни в педагогическата практика като отворени книги за интерактивно обучение. Те са изградени на енциклопедичен принцип и са носители на световна награда за най-добра стенна карта с образователен принос.

Използвайте техните уникални предимства:

Богатство на информацията и възрастова приложимост във вертикален план на развитие на детето
Постоянен подсъзнателен мотивационен фон за колективна и индивидуална учебна работа
Провокиране на интелектуален стремеж към откривателска дейност у детето
Формиране на качества за: наблюдателност, системност в групиране и подреждане на информация, класификация на търсените и откривани обекти; развиват логическото мислене
Знаковата системи в легендата улеснява самостоятелното съзнателно „разчитане” при работата на все още нечетящи деца и деца-билингви
Емоционално наситени с информация за обекта, зареждаща с позитивен хумор
Работа с малки групи, следвана от обобщаване на информацията (аналитико-синтетичен подход)
Индивидиуализирани постижения на откритията със състезателен характер
Поставяне на задачи за самостоятелно разработване на проекти при самоподготовка

Грижата за интелектуалното развитие на детето ще изгради от него стабилна и самостоятелна личност. Бъдете негови партньори, докато детските картинни карти на света съдействат максимално за постигане на позитивни резултати.

Автор: Категория: Атласи и карти
Издател: Даниела Убенова
Дата на издаване: 2009 г. Език: Български
Тегло: 0.150 кг. Баркод: 9781905502172
ISBN: 9781905502172