Календар на ловеца – Чавдар Ангелов"Помъчил съм се по различен начин да поднеса най-разнообразни и полезни съвети за любителите на лова. В повечето случаи те са плод на мои дългогодишни наблюдения. Някъде съм споделил и опита на изтъкнати чужди специалисти в областта на ловното стопанство и оръжиезнанието, който може да бъде твърде ценен за нашите ловци."

От автора
Автор Чавдар Ангелов
Издателство Наслука
ISBN 978954872342
Година на издаване 2008
Страници 176
Формат 10.50×20.00