Какъв труд е нужен на човека? – Анна Иванова

Какъв труд е нужен на човека?

Психологични проблеми на съдържанието на труда.

В монографията са разгледани значението и централното място на труда в живота на човека. Основният акцент е поставен върху проблемите на съдържанието на труда. Представени са най-значимите теории за неговото изследване и за изучаването на влиянието му върху ефективността, здравето и развитието на човека. Проследени и анализирани са разработването и усъвършенстването на методи за анализ и оценка на съдържанието на труда. Дискутирани са възможностите за неговата промяна, оптимизиране и развитие. Чрез множество собствени и чужди емпирични изследователски резултати е доказана връзката между съдържанието на труда, от една страна, и когнитивната и социална компетентност на хората, психичното им здраве, поведението им в свободното време и техните ценностни ориентации.

Автор: Анна Иванова Брой страници: 172
Категория: Философия, психология, езотерика и духовни учения Език: Български
Тегло: 0.200 кг.
Издател: Академично издателство "Проф. Марин Дринов" Баркод: 9544306846
Дата на издаване: 2000 г. ISBN: 9544306846