Как с думи се правят светове – Валери Стефанов, колектив

Как с думи се правят светове

Основният акцент тук е поставен върху новите технологии, като кино, телевизия, реклама, Интернет. Какви промени в начините на общуване, предаване на информация и културно производство предизвикват те по отношение на възприемането на литературни произведения, представите за класика, литературен канон, фигурата на автора, актовете на писане и четене, съдбата на книгата? Доколкото тези теми са част от проблемите на четенето в новата медийна и технологична среда, дискутирани в контекста на Волфганг-Изеровата литературна антропология, те попадат в концептуалното поле на взаимодействието между реалното и въображаемото.

Автор: Валери Стефанов; колектив Брой страници: 615
Категория: Специализирана литература; Езикознание и литературознание Език: Български
Тегло: 0.700 кг.
Издател: УИ "Св. Климент Охридски" Баркод: 9540720362
Дата на издаване: 2005 г. ISBN: 9540720362