Как да решаваме лесно трудни задачи. 11 нестандартни метода – Запрян Запрянов, Николай Райков

Как да решаваме лесно трудни задачи. 11 нестандартни метода

Съществуват немалко нестандартни идеи и методи за решаване на уравнения, неравенства и системи.
В книгата ще намерите някои от тях, като например:
* как да получите необходими условия и да обосновете достатъчността им;
* как да смените ролята на неизвестното и параметъра;
* как да въведете или изолирате параметър;
* как да използвате свойствата на функциите;
* как да доказвате и използвате неравенства и др.
Използването на тези методи е свързано с по-специални идеи и логически разсъждения.
Познаването на тези идеи и методи и умението за успешното им прилагане осигурява възможности за развитие на логическо мислене, съобразителност, досетливост и комбинативност – много полезни качества за решаване на задачи с повишена трудност.
В края на всеки параграф ще намерите и много задачи за самостоятелна работа.

Автор: Запрян Запрянов; Николай Райков Категория: 8-ми клас; Учебни помагала; 9-ти клас; Математика; Учебни помагала; Математика; 10-и клас; Учебни помагала; Математика
Издател: Просвета
Дата на издаване: 2012 г. Брой страници: 116
Език: Български Тегло: 0.200 кг.
Баркод: 9789540127149 ISBN: 9789540127149