Как да регистрираме, преобразуваме, прекратим дейността на едноличен търговец, събирателно дружество… – -20%Настоящото издание съдържа освен кратка характеристика на основните специфики на едноличен търговец, събирателно дружество, дружество с ограничена отговорност, еднолично дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество и командитно дружество, така и примерни варианти на всички основни необходими документи при регистрирането и заличаването им от търговския регистър. Дадени са и основните параметри при преобразуването на различните търговски дружества и пререгистрация по реда на закона за Търговския регистър.

Текстът, процедурите и всички примерни документи са съобразени с изискванията на българското законодателство към мес. март 2008 г.
Издателство СИЕЛА
ISBN 9789542802419
Година на издаване 2008
Корица Меки корици
Страници 210
Език Български