Кафене Европа – КолективОткак свят светува в кафенето и кръчмата са се решавали не само лични, но и обществени въпроси, бистрела се е политика, оттам са започнали бунтове и революции. Кафенето не е съществувало само като заведение, в което се консумира кафето, но и като кръчма, ресторант, където си давали срещи известни и недотам известни личности. То съществува и днес във всички географски ширини, то е част и от Интернет пространството по света. Под надслова "Кафене Европа" в Института за балканистика при Българската Академия на науките се състоя конференция през 2006 г. Всъщност, това бе реализиран проект на секция "Културна история" (с ръководител ст.н.с. Рая Заимова). В нея взеха участие изследователи от различни области на културологията, историята, музикознанието, литературната история и изкуство. Интердисциплинарният подход бе съзнателно търсен с цел да се извлекат интересни заключения за контактите между Изтока и Запада, между ориенталското и модерното в търсене на прилики и отлики на идейните нагласи и нива в многоликата и модерна Европа. Авторите не се ограничават единствено в изследване ролята на кафенето, а прокарват паралели и с други социални пространства, за да покажат колко своеобразна среда е имало и има в балканските кафенета/кръчми, как парижките са събирали писатели и художници в продължение на десетилетия и как тези среди са получили и получават днес американски облик. Това са все заведения, в които не винаги консумацията е само повод за посещението им. В изследванията местата на всекидневието са разглеждани като среда, в която се раждат творчески идеи, правят се революционни проекти, формират се национални програми.
Автор Колектив
Издателство Дамян Яков
ISBN 9545273739
Година на издаване 2007
Страници 232