Кадастър и имотен регистър/ 4. издание – Сиби

Представена е нормативната уредба на организацията, финансирането, създаването, воденето и ползването на кадастъра и имотния регистър – съдържание, създаване, поддържане, контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри, поддържане на картата на възстановената собственост, водене на партидите на недвижимите имоти.
Текстовете са анотирани с предишни редакции на отменени и изменени разпоредби и препращания между правни норми, включени в сборника, както и към други закони и подзаконови актове.

Издателство Сиби
Поредица 4. издание – към 12 март 2013 г.
ISBN 978-954-730-824-4
Година на издаване 2013
Корица меки корици
Страници 256
Формат 130×200 мм
Език Български