К. Г. Юнг: Неговият мит в нашето време – М. -Л. фон Франц

Делото на малко личности в този век има толкова пространни и дълготрайни въздействия като това на К. Г. Юнг. Неговите идеи повлияват дълбоко такива дисциплини като изкуство, антропология, атомна физика, философия, теология и парапсихология, както и областта на психологията и психотерапията.

Юнг е първият съвременен учен, който приема сериозно реалността на несъзнаваното и разговаря с него през целия си живот. Той обръща голямо внимание на сънищата си и на онова, което имат да кажат относно неговото лично развитие и колективните събития от неговия ден.

В книгата се проследява еволюцията на основните идеи на Юнг – комплекси, архетипове и колективно несъзнавано, психологически типове, творчески инстинкт, активно въображение, индивидуация и много други – от тяхното възникване до емпиричното им документиране в многобройните му книги, статии и записани лекции.

Автор М. -Л. фон Франц
Издателство Леге Артис
Поредица К. Г. Юнг & Последователи
ISBN 9789548311403
Година на издаване 2013
Корица меки корици
Страници 434
Формат 120х190 мм
Език Български