Ягодопроизводството в България – състояние и алтернативи – Александър Иванов

Ягодопроизводството в България – състояние и алтернативи

Ст.н.с. д-р Александър Иванов е роден през 1935 г. в с. Балюбица,
обл. Монтана. Завършил е Агрономическия факултет на бившия ВСИ "Г. Димитров", София през 1960 г. Активната му трудова дейност е 43 години, от които в години в селскостопанската практика и 37 г. в системата на Селскостопанска академия (сега Център за аграрни науки). Работил е по проблемите на овощарството в нашата страна и е ръководил колективи, главно по въпросите на технологиите за отглеждане на ягодоплодните овощни видове, както и няколко аспиранти. През посочения период, самостоятелно и в колектив, е публикувал над 150 научни статии и доклади, технологии, книги, научно-популярни статии и брошури. Продължава да работи като консултант по въпросите на овощарството в страната.

Автор: Александър Иванов Език: Български
Категория: Селско стопанство Тегло: 0.250 кг.
Баркод: 9549930386
Издател: Матком ISBN: 9549930386
Брой страници: 152