Извори за българската етнография Том 4 – Маргарита Василева

Извори за българската етнография Том 4

Из българския следосвобожденски печат 1900-1912

Сборникът представлява непосредствено продължение на публикувания вече том 2 от настоящата документална поредица, озаглавен "Из българския следосвобожденски печат (1878 – 1900)". Тук са включени 477 материала от 32 периодични издания (вестници и списания), излизали от 1900 до 1912 г. Томът е съставен като специализирано научно издание, подчинено на избраната тематична и хронологична структура. Подбраните материали са интересни и важни за етнолога не толкова като документални непрофесионални описания на явления от българската народна култура, колкото в качеството си на свидетелства за процесите на промяна в нея. В по-голямата си част тези материали отразяват градската култура, която започва да се налага като водещ модел в българското общество. Сборникът ще обогати фундамента на етноложките изследвания с неизползвани досега и специфични по характер данни. Той ще привлече интереса и на други, неизкушени в тази проблематика читатели, пред които ще разкрие широка панорама от живота на българите и тяхната култура през първото десетилетие на ХХ в.

Автор: Маргарита Василева Брой страници: 536
Категория: Наука и научно-популярна литература Език: Български
Тегло: 0.940 кг.
Издател: Академично издателство "Проф. Марин Дринов" Баркод: 9544307850
Дата на издаване: 2002 г. ISBN: 9544307850