Изследване на операциите – Митко Димитров

Изследване на операциите

Книгата е резултат на продължителна работа със студентите от специалностите "Информатика", "Маркетинг" и "Маркетинг и мениджмънт" в УНСС- София. Разгледана е методологията, конкретни методи от някои направления на изследване на операциите и тяхното приложение. Направен е подробен анализ на чувствителността на моделите от линейното оптимиране.В глава, посветена на теорията на игрите, са изследвани някои модели от анализ на конфликта.Подробно е изложена хипер-играта и някой нейни приложения. Останалата част е посветена на теорията на статистическите решения, динамичното програмиране и марковските процеси за вземане на решения.
Книгата може да се използва от студентите от дисциплините "Изследване на операциите", "Управление на операциите" и "Количествени методи", изучавани в УНСС – София и други висши учебни заведения.

Автор: Митко Димитров Брой страници: 200
Категория: Икономика и мениджмънт; Висше образование Език: Български
Тегло: 0.400 кг.
Издател: Издателски комплекс – УНСС Баркод: 9544946721
Дата на издаване: 2012 г. ISBN: 9544946721