Изповедта на болежките – Александър Астрогор

Изповедта на болежките

С физическата същност се занимават всички видове медицина по света. Всяка от тях лекува по-своему, но нито една не вижда душата на човека, не познава философията на живота, всички те са заети с прякто въздействие върху болестта върху болното тяло. И само декларират присъствието на душата. Всички видове медицина по света имат огромен арсенал от средства и методи за въздействие върху болестта и често тя отстъпва. Но отстъпва не завинаги, а отново се връща във вече затопленото си енергийно място. Наистина, при някои хора тя повече не се явява, но това важи само за онези, които не само са се уморили от болестта, намъчили са се, но са извлекли практически уроци от това състояние. Тези уроци винаги водят до духовна и душевна, философска преоценка за себе си и своето място в живота – именно в това основно направление работи кармичната медицина.
Кармичната медицина се опитва да повлиява на формирането на нова парадигма в подхода към лечение на болестите. Философията на тази парадигма е проста, като ясен ден: в нейната фундаментална основа лежи учението за човешките ДУША и ДУХ. Освен това, душата и духът имат органи, които ги настройват и включват в ежедневието, карайки човека да бъде жив, да се проявява и утвърждава в този живот. Такава функция имат сетивните органи и ума на човека. Чувствата, емоциите, желанията и мислите – това са главните генератори на човешкия живот. Те са пусковите бутони за нашите болести.
Новата парадигма ще промени отношението на хората към болестите и най-важното – ще промени разбирането за същността на заболяването в тези, които лекуват. Защото вече е смешно да се слуша как те твърдят, че всички болести са от нерви; други пък ни уверяват, че всички болести са от проблеми с гръбначния стълб; трети доказват, че всичко е следствие на неправилното хранене и т. н. Към настоящия момент само кармичната медицина разглежда въпроса от какво всъщност се появяват болестите. Именно за това става дума в серията от мои книги „Кармична медицина“. Докато лекарите избягват да споменават думата „карма“ или я заменят с други термини, те така и няма да проумеят същността на самата болест.
Ние сме длъжни да знаем и помним, че всяка болест или нещастен случай задължително са предшествани от някакви събития в живота ни, оцветени с напрегнатата работа на нашите чувства, мисли, емоции и желания. Така се заражда историята на болестта! А къде се заражда, в кой орган, система или функция на човека, зависи от нагласата, с която той живее. И задачата ни е да върнем тази история назад, да възстановим нормалната работа на човешките мисли, чувства, емоции и желания. Затова и докторът не трябва да е касапин, а душевед (познавач на човешката душевност), изтънчен психолог-аналитик, способен да насочи съзнанието и чувствата на човека към изпълнение на новата, другата жизнена програма. Как обаче може да се разбере за тази друга програма, ако лекарят или психологът, учителят, педагогът или възпитателят не владеят астрологията – езика на образите и символите, не знаят за законите на Кармата – законите за възмездието, а душата и духът за тях са ефимерни понятия? Над тези въпроси работи кармичната медицина.
Кармичната медицина формира човек от нова формация, който да гледа философски на всички жизнени проблеми и въпроси, да намира отговорите в народната мъдрост, да се ориентира в знаците и знаменията изпращани от Космоса и разпръснати върху житейския път, да държи главния си ориентир в духовното русло и да черпи сили в творческото начало. Кармичната медицина учи човека да лети в мечтите си, да живее в радост, да гледа напред с вяра. Тя ще ни научи как да възлюбим ближния, но да не се оставим да бъдем излъгани, как да превърнем лошите качества на душата в добри и къде да намерим това, заради което човек е дошъл в този живот.
.

Автор: Александър Астрогор Брой страници: 280
Категория: Философия, психология, езотерика и духовни учения Език: Български
Тегло: 0.300 кг.
Издател: Аливго Баркод: 9789548454834
Дата на издаване: 2011 г. ISBN: 9789548454834