Избрани съчинения в 5 тома – том 2: Оправдание на доброто – Избрани съчинения в 5 тома – том 2: Оправдание на доброто История, културология и публицистика / Захарий Стоянов Владимир Соловьов

В няколко тома издателство "Захарий Стоянов" ще представи, под общата редакция на проф. д-р Исак Паси, литературното наследство на Владимир Соловьов (1853-1900).
Вторият том от настоящият петтомник включва най-големия му труд"Оправдание на доброто", публикуван през 1897 г. В него авторът разглежда всички аспекти на нравствеността, започвайки с въпроса: Има ли нашият живот някакъв смисъл?

Владимир Соловьов е считан за действителен родоначалник на руски религиозен ренесанс – направление в историята не само на руското, но и на световното духовно развитие. В своите изследвания той анализира текстове от мистическите учения, гностическата литература, индийската и средновековната философия, Кабала и др. Пише различни статии и произведения на философска, религиозна, църковна, социално-политическа и естетическа тематика.
Философските му идеи са сродни на философи като Шелинг, Платон, Якоб Бьоме, Хегел, Плотин, гностицизма, Кабала и други. Творчеството му оказва силно влияние върху възгледите на философи и писатели като Николай Бердяев, Павел Флоренски, Сергей Булгаков, Николай Лоски, Семьон Франк, Андрей Бели, Валери Брюсов, Александър Блок, Вячеслав Иванов, Фьодор Достоевски.

  • Корица:Твърда
  • Брой страници:808
  • ISBN:9789547397743
  • Жанрове:Публицистика, Теология, Философия
  • Тегло:1 kg