Избрани глави от приложната финансова математика – Николай Кюркчиев

Избрани глави от приложната финансова математика

В предлаганата монография са разгледани въпроси, свързани с въведението в основните понятия от областта на приложната финансова математика, защита на фиксирани доходи с помощта на локализационни теореми за определяне на границите на положителните корени на алгебрични полиноми, приложение на математически подходи при провеждане на свръхчувствителен анализ на инвестиционни проекти, математически модули за управление на портфолио, използване на програмната среда "Mathematica" в моделите на Блек-Шолс, Леонтиев, Домар и модели на дефицитното финансиране. Разгледани са важни за практиката въпроси от финансовата сфера, за решаването на които са предложени редица съвременни резултати от областта на числения анализ. Сериозно предимство е използването на един мощен инструмент като системата "Mathematica" при числено решаване на примерите, в редица случаи със създаване на модули в тази среда. Книгата несъмнено ще представлява интерес за специалистите, занимаващи се с финансова математика, но по-важно е, че тя е едно удобно и полезно пособие за студентите и докторантите в областта на бизнес технологиите, а интересът към тях в последните години очевидно е голям.

Автор: Николай Кюркчиев Категория: Наука и научно-популярна литература; Висше образование
Издател: Академично издателство "Проф. Марин Дринов"
Дата на издаване: 05.10.2012 Брой страници: 178
Език: Български Тегло: 0.440 кг.
Баркод: 9789543225415 ISBN: 9789543225415