Изборът – Йорданка Иванова

Изборът

"Изборът, успехът и щастието
От далечната древност до наши дни две са водещите неща, които определят поведението на човека – борбата за оцеляване и борбата за свобода на избора. Изборът ни е свързан както с нещата от
ежедневието, така и при решаването на по-кардинални въпроси, от
които понякога може да зависи животът ни. Когато правим оценка
обаче, обикновено повече се спираме на резултата и недостатъчно
обръщаме внимание на избора. В бързо променящата се действи
телност невинаги сме наясно и какви са възможностите за избор.
Невинаги можем достатъчно точно предварително да преценим и
резултата от един или друг избор.
Във всички случаи изборът ни се определя от желанието за успех, за дълъг и щастлив живот. От разбирането ни какво е щастие
зависи изборът, който правим, а от избора зависи щастието ни.
Още от древността се правят опити да се дефинира щастието и
има такива немалко.
Една от дефинициите е, че щастието е трайно,
пълно и обосновано удовлетворение от живота.
щастието е да направиш другите щастливи.
за Сократ щастието е удоволствие без
угризения на съвестта.
за Хил щастието е в придобиването, не в
притежанието…

Изкуството да живеем! Как да бъдем щастливи? Как да постигнем
удовлетворение от живота си? Такива или подобни въпроси си е за
давал всеки от нас. Общо взето, нашият живот е такъв, какъвто си
го направим. И тук идва въпросът за избора, който правим, защото
и когато решим да не правим избор, ние пак всъщност избираме.
В природата, за да оцелееш, трябва да се променяш заедно със
заобикалящия те свят.
Промените са свързани с избор, касаещ различни страни от живота ни. Трябва да сме убедени, че изборът е възможен, но трябва да сме активни,
да знаем кога и как, и да можем да го направим.
Съветите и примерите в книгата вероятно биха разширили възможностите и за избор и биха помогнали винаги да се прави по-добрият избор.
Да не чакаме някой или нещо да направи избора вместо
нас и да реши проблемите ни. Да поемем отговорност. Да не се оставяме на течението. Да се борим за правото на избор. Да живеем
съобразно избора, който правим, и да направим нужното за един
дълъг, интересен и полезен за нас и околните живот. Казват, че
животът е ритъм, но ти избираш танца…"

Автор: Йорданка Иванова Брой страници: 448
Категория: Философия, психология, езотерика и духовни учения Език: Български
Тегло: 0.450 кг.
Издател: Труд Баркод: 9789543983179
Дата на издаване: 01.04.2014 ISBN: 9789543983179