Избирателни системи и парламентарни избори в България 1919-1939 г. – Тодор ГалуновДоц. д-р Тодор Георгиев Галунов е роден на 15 септември 1964 г. в гр. Павликени. От 1992 г. е хоноруван преподавател по "История на българската държава и право" в Юридическия факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", а от 1994 г. е редовен асистент по същата дисциплина. От март 2002 г. е редовен доцент в катедра "Политология, социология и културология". Преподава "История на българския политически живот", "Избори и избирателни системи" и др. Книгите му "Втората национална катастрофа. Процесът. Виновниците" и "Четвъртият държавен съд" печелят първите награди на конкурсите за млади учени на СУБ през 1999 и 2000 г. Книгата му "Избирателните системи в България 1919-1939" е сред отличените в същия конкурс през 2002 г.

В настоящата монография авторът подробно разглежда изборната практика и изборното законодателство през 1919-1939 г. Изборният процес в България през разглеждания период изобилства с факти и материали, без които ние трудно ще разберем модерната българска изборна практика. Книгата представлява интерес за всички, които се интересуват от избирателните системи в България и българския политически живот.
Автор Тодор Галунов
Издателство ИК Фабер
ISBN 9789547759596
Година на издаване 2008
Корица Мекa
Страници 240
Формат 17.00×24.00