Из българската историческа фонетика – Анна-Мария Тотоманова

Из българската историческа фонетика

Трудът представя развитието на корелацията твърдост-мекост на съгласните в българския език като резултат от взаимодействието на съгласните и следващите ги предни гласни. Изследването е поставено в широк филологически контекст. Проследяват се в диахронен аспект явленията, свързани с разширяването на мекостната корелация и предизвикали появата на нови меки съгласни. Специално място е отделено на новата йота и въздействието ѝ върху предходните съгласни.

Автор: Анна-Мария Тотоманова Брой страници: 312
Категория: Висше образование; Специализирана литература; Езикознание и литературознание Език: Български
Тегло: 0.320 кг.
Издател: УИ "Св. Климент Охридски" Баркод: 9789540737881
Дата на издаване: 2014 г. ISBN: 9789540737881