Иван Теофилов в българската литература и култура – Пламен Дойнов

Иван Теофилов в българската литература и култура

Изследвания, статии, есета

Поетът, преводачът, драматургът и театралът Иван Теофилов(1931) и неговите книги са неделима част от алтернативния канон на българската литература от епохата на НРБ, от канона след средата на ХХ и началото на ХХІ век. Тази книга се стреми да демонстрира и обоснове това литературноисторическо положение в широк регистър от теми и интерпретационни подходи. Много от критическите текстове, писани след 1989 г., категорично назовават уникалността на почерка на Иван Теофилов и яркото му вписване както в една поизгубена през годините българска “южна”, културно-историческа традиция, така и в контекста на друго, все по-познато европейско, антично-медитеранско поетическо пространство. Това е нов опит критиката да съсредоточи вниманието си върху творчеството на поета и драматурга и да извърши работа, която ще доведе до по-релефното открояване на неговото огромно значение за българската литература и култура.

Автор: Пламен Дойнов Брой страници: 176
Категория: Автобиографии и биографии; Българска литература Език: Български
Тегло: 0.200 кг.
Издател: Кралица МАБ Баркод: 9789545330957
Дата на издаване: 2009 г. ISBN: 9789545330957