История на Земята – Христо Пампирев


От възникването си преди повече от 4,5 млрд. години
планетата Земя, като динамична система, включваща
атмосфера, литосфера, хидросфера, биосфера, се проме-
ня и ще се променя и за бъдеще.
За да опознаем сложната история на Земята, са необ-
ходими задълбочени знания за нейното място в Космоса,
за нейния строеж, за климатичните промени, за взаимо-
действието между нейните океани, атмосфера и живи
организми, които любознателният читател може да
намери във второто и допълнено издание на книгата
„История на Земята“, представена от проф. Христо
Пимпирев.

Автор Христо Пампирев
Издателство УИ Климент Охридски
ISBN 978-954-07-2961-9
Година на издаване 2010
Корица Меки корици
Страници 224
Формат 25/17
Език Български