История на турската литература Том 1 – Йорданка Бибина

История на турската литература Том 1

От зараждането й до танзимата

Това е първата история на турската литература, публикувана на български език. Съставена е в два тома. Този том изследва развитието на турската литература от първите писмени паметници от VI до началото на XIX в. В книгата се разглеждат периодизацията на старата, класическата, или както още се нарича, Диванската турска литература, теченията и тенденциите, характеризиращи всеки обособен период, както и основните автори, създали огромното литературно наследство на Османска Турция. Произведенията на поети като Джеляледдив Руми Мевляна, Юнус Емре, Ашък Паша, Михри Хатун, Баки, Вейси, Нефи, Недим, Фузули, Наби са разгледани в контекста на съответната историческа епоха и на взаимоотношението творец – общество. Предложени са и немалко преводи на техните стихове, което позволява на българския читател да преодолее езиковата бариера.

Автор: Йорданка Бибина Език: Български
Категория: Художествена литература Тегло: 0.350 кг.
Баркод: 9544305475
Издател: Академично издателство "Проф. Марин Дринов" ISBN: 9544305475
Дата на издаване: 2000 г.