История на страните от Бенилюкс – Пол Арбластър


Историкът Пол Арбластър, преподавател в Университета в Льовен, Белгия, се е заел с амбициозна и нелека задача – да проследи пътя през столетията на три малки държави, чието историческо значение далеч надхвърля скромната им площ. Огромен е приносът на Белгия, Нидерландия и Люксембург за политическото, икономическото и културното наследство на Европа. От епохата на римските завоевания, през Средните векове, до днешните конституционни монархии и европейската интеграция – авторът не пропуска нито един важен момент от събитията е региона на Бенилюкс. В същото време миналото и настоящето на държавите от Низините не биха могли да се разглеждат извън географския контекст – общото развитие на цяла Западна Европа, тъй като през годините те са били бойно поле и търговски кръстопът на континента, а сега са пример за модерна икономика, сърце на Европейския съюз и район със забележителен духовен и интелектуален заряд.
Автор Пол Арбластър
Издателство Рива
ISBN 9789543200931
Година на издаване 2007
Корица Мекa
Страници 328
Формат 21/14
Език Български