История на Стария свят. Имена и термини Том I – Владимир Попов

Изданието "История на Стария свят. Имена и термини Том I" представлява сборна и обобщена информация за лични и географски имена и термини, срещани най-често в историята на Стария свят. Наличните сведения в мрежата на Интернет често пъти са непълни, неточни и тенденциозни по много и различни причини. Текстът довършва познанията от различни научно-популярни съчинения. Той съдържа най-важните установени знания и е ограничен от пълни подробности. В много конкретни случаи е посочена повече от една научна интерпретация, както и възможните и срещани хипотетични обяснения.

Автор Владимир Попов
Издателство Абагар
ISBN 9786191680016
Година на издаване 2012
Корица Твърда
Страници 450
Формат 170X240 мм
Език Български