История на педагогиката – Йордан Колев

История на педагогиката

Предназначението на настоящия лекционен курс за образованието на детето прехода към училище изисква предварително уточняване на смисъла, който при изложението на учебния материал се влага в основните работни понятия (ключовите думи): образование, възпитание, възпитателно образование, учене, преход, култура на прехода, среда, взаимодействие, училищен живот, "света троица" и др.

Лекционният курс е организиран в две части: в първата част (теоретичната) се представя един авторски историко-педагогически синтез на идеи за образованието на детето за прехода към училищен живот, а във втората част (учебно-научната практика) са разработени помощните средства за самообразованието на студентите и за проверка/самооценка на техните знания относно идеите и възможностите за успешен преход на детето към училищния живот..

Автор: Йордан Колев Категория: Висше образование; Специализирана литература; Педагогика и психология
Издател: Югозападен университет "Неофит Рилски"
Дата на издаване: 2011 г. Брой страници: 172
Език: Български Тегло: 0.300 кг.
Баркод: 9789546807441 ISBN: 9789546807441