История на Новото време. Курс лекции – Борислав Гаврилов

Борислав Гаврилов е ръководител на катедра „Нова и съвременна история“ в Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Предлаганият лекционен курс „История на Новото време“ има за цел да обхване основните теми в периода на Новото време (т.е. от началото на XVI в. до края на Първата световна война). Авторът се е стремил да разработи тематиката, свързана с този огромен период, от гледна точка на наративния подход – разказвайки в хронологическа последователност историята на Модерната епоха. Тематичният подход, който е може би по-ефектен, предполага известно предварително познаване на същностни факти, събития, личности и поради това би бил неуместен за основен лекционен курс. Казвайки това, авторът се чувства длъжен да увери своите бъдещи читатели, че темите са разработени въз основа на нова и разнообразна литература. В този вид лекционният курс би могъл да се използва не само от студентите в специалността История при Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, но и на от студенти в други университети и от всички интересуващи се от проблемите на общата история.
Автор Борислав Гаврилов
Издателство УИ Климент Охридски
ISBN 978-954-07-3081-3
Година на издаване 2011
Корица мека
Страници 342