История на новобългарската държава и право 1878 – 1944 – Димитър Токушев


В книгата са разгледани проблемите на българската държавност от Освобождението до 40-те години на ХХ век – възстановяването на българската държавност след руско-турската война от 1877 – 1878 г., изработването и приемането на Търновската конституция, начинът на конституиране и правомощията на висшите органи на власт и управление, както и развитието и формирането на основните отрасли на частното и публичното право. Трудът е ориентиран както към преподавателите и студентите по право, така и към по-широка читателска аудитория.
Автор Димитър Токушев
Издателство Сиби
ISBN 978-954-730-535-9
Година на издаване 2008
Страници 376
Език Български