История на Нова България 6 клас. Учебно помагало – -20%


Помагалото е в съответствие с утвърдената от МОН учебна програма.
Дадената в синтезиран вид – акценти, информация за исторически събития и личности улеснява подготовката на учениците.
Изведените в синхрон със съдържателните акценти пояснения на понятия, термини, имена са ценен справочник.
Възможност за постигане на познавателни резултати чрез приложените илюстрации, изображения и портрети на български държавни мъже, дейци на обществения, културния и военен живот на България.
Богата библиография в помощ на учителите.
Предложените над 20 тестови варианти от задачи могат да се използват за самоподготовка и самооценка от учениците, както и за самостоятелна работа и оценка в урочната работа от учителите.
Всеки тестови вариант покрива цялостно учебното съдържание от конкретния раздел и позволява на учителите да го използват при самостоятелна работа по групи.
Тестови варианти за входно и изходно равнище.
Автор Светла Димитрова
Издателство СИЕЛА
ISBN 9546497169
Година на издаване 2004
Корица Меки корици
Страници 108
Формат 29/21
Език Български