История на модерната психология – Дуейн П. Шулц

Книга от поредицата "Съвременна чуждестранна психология"

Бестселър в областта на историята на съвременната психология, книгата представя развитието на науката от 1879 г. до днес, като включва школи и направления в техния социален, исторически и интелектуален контекст.

В осмото издание значително е осъвременено изложението на еволюционната психология, когнитивната невронаука и позитивната психология, направена е преоценка на хуманистичната психология в контекста на постфройдисткото развитие.

Авторите правят историята на психологията близка до широк кръг читатели, като включват не само биографии на значими психолози, но и показват как основните събития в живота им са повлияли върху техните идеи, подходи и методи.

Поредица "Съвременна чуждестранна психология" предлага на българския читател преводи на оригинални трудове от различни области на психологическото познание. В тях намират отражение проблемите за психичното развитие на човека, изграждането на личността, механизмите на интелектуалната дейност, емоционалния живот, изявата на заложбите и способностите, психологическите особености на човешките взаимоотношения. Библиотеката представя автори, които проправят пътя на нови идеи в психологическата теория, методологията и методиката на психологическото изследване, приложението на психологическите знания в социалната практика. Читателите ще имат възможност да се запознаят с някои дискусионни концепции в социологията, а също и с трудове на известни представители на водещи школи в чуждестранната психология със съответния коментар.

  • Корица:Мека
  • Брой страници:512
  • Жанрове:Психология
  • Тегло:1 kg