История на Чехия – Владимир Пенчев, Ян Рихлик

История на Чехия

Настоящият труд се базира преди всичко на сериозните чешки изследвания от ХХ век, и най-вече – на излизащата днес „Голяма история на земите на Чешката корона“ (Velké dějiny zemí koruny české). Позовава се също на недовършения „Преглед на чехословашката история“ от 60-те и 70-те години на ХХ век, както и на първите две части на „Чехословашко родинознание“ (Československá vlastivěda). Използваната литература е посочена в приложение. При написването на историята на ХХ век авторът се позовава и на собствени архивни изследвания. Прегледът на културната история на чешките земи представлява самостоятелна част от книгата, дело на Владимир Пенчев.

Автор: Владимир Пенчев; Ян Рихлик Брой страници: 1056
Категория: История и археология; Луксозни издания; Специализирана литература Език: Български
Тегло: 1.500 кг.
Издател: Парадигма Баркод: 9789543261284
Дата на издаване: 2010 г. ISBN: 9789543261284