История на българските книжни пари – Костадин Н.Христов

История на българските книжни пари

Трудът по история на книжните пари започва с описание на паричното обращение по българските земи до Освобождението от турско робство. В следващата глава авторът разглежда паричното обращение в периода от Освобождението през 1878 г. до началото на емисионната дейност на основаната Българска народна банка. К. Христов се спира отделно върху герба на България и промените, които той търпи. Важността на този елемент правилно е оценена от автора, тъй като гербът заема полагащо му се видно положение в повечето български банкноти. К. Христов разглежда детайлно законовите и нормотворчески актове, които дават право на БНБ да емитира монети и банкноти. В този аспект най-важен е първият подобен закон от 1885 г. В подробното описание на различните емисии книжни пари, направено в хронологичен ред, авторът винаги успява паралелно да представи актуалната картина на законодателството, свързано с емисионната практика на БНБ.

Автор: Костадин Н.Христов Брой страници: 400
Категория: Икономика и мениджмънт; История и археология Език: Български
Тегло: 1.280 кг.
Издател: Сиела Баркод: 9789546497598
Дата на издаване: 2005 г. ISBN: 9789546497598