История и цивилизация – тестове за текуща самоподготовка и зрелостен изпит – Галя Рангелова, Христина Мирчева

История и цивилизация – тестове за текуща самоподготовка и зрелостен изпит

Преработено издание

Предложеното учебно помагало за подготовка на зрелостници за матура по История и цивилизация и за кандидат-студенти обхваща научнообразователното съдържание на преработените учебници за 10. и 11. клас, т. е. съдържанието на основните теми от съвременната история на света през ХХ в. и богатата история на България в продължение на повече от 13 века. Точно определените теми на помагалото отразяват новите изисквания на МОМН, както и указанията към зрелостниците за проверка на знанията, проверка на уменията да се справят с исторически и сравнителноисторически анализ, с понятията и с тяхното съдържание, както и способността им да отговарят на исторически въпрос с кратко, но системно изложение, вярност на фактите, на литературен български език.

Пособието предлага структура, в която се включват последователно:
тестове за десет основни теми по Съвременна история на света
тестове за осем основни теми по История на България
примерни тестове за държавен писмен изпит по История и цивилизация, в които се включват тестови задачи от 10. и 11. клас
понятия и научни термини, ползвани в тестовете

В помощ на подготвящите се за матура по История и цивилизация зрелостници авторите предлагат тестове върху фактическия материал по определени теми, таблици за попълване на верни отговори или обяснения, въпроси за конкретни отговори с примери от историята на света през ХХ век и от историята на България. Нов принос на авторите е разработването на модели за отговори на множество исторически въпроси по дадена тема, за анализ на исторически източник, както и за анализ на изображения (карти, таблици, схеми, карикатури, снимки и илюстрации).

Конкретните изисквания за подобен анализ на документи и извори са:
внимателно запознаване с текста и с историческата обстановка, в която се е появил
ясно определяне темата на документа или източника и датата на появата му
изчерпателно изложение на главната идея или информация, която дава източникът или документът
определяне важността на източника за научното знание

Общите изисквания за отговор на исторически въпрос и за анализ на исторически източник са:
изложение с ясни фрази и добър стил
изложение в сегашно историческо време
системност и организация на отговора или анализа, ясна мисъл и точност на фактите

В пособието се предлагат модели за анализ на изображения – карти, таб­лици, схеми, художествени произведения, включително картини или карикатури.

Всеки вид изображение изисква подреждането на алгоритъм, който да включва принципни изисквания:
определяне на времето, в което или за което е създадено изображението
разкриване на историческите персонажи
анализ и сравнение на графики, таблици и схеми
определяне на символите в изображението и тяхното значение за историческото време
ясно формулиране на темата на изображението и гледната точка на автора

Уважаемите преподаватели и ученици имат възможност успешно да работят с предложеното пособие през цялата учебна година в последователността на преподаването на материала от действащите учебници за 10. и за 11. клас. Наличието на известно разнообразие в тези учебници, на повече или по-малко исторически подробности и нагледни материали се преодолява от авторите на пособието чрез разработване на тестове на основата на общото и безспорното в текстовете на учебниците, съобразено с изискванията на МОМН.

Книгата е част от учебнометодичния комплекс от помагала на издателска къща "Анубис" за подготовка за зрелостен изпит и е ключ за успешно представяне по история и цивилизация на всички зрелостници и кандидат-студенти.

Автор: Галя Рангелова; Христина Мирчева Категория: 12-и клас; Учебни помагала; История и цивилизация
Издател: Анубис
Дата на издаване: 2012 г. Брой страници: 312
Език: Български Тегло: 0.250 кг.
Баркод: 9789544266431 ISBN: 9789544266431