История и цивилизации за 11. клас – задължителна и профилирана подготовка – Й. Андреев


Учебникът съдържа богати рубрики, които дават представа за света, за България и българина в различните исторически епохи. Представени са и спорни или алтернативни мнения по някои проблематични теми. Въпросите и задачите след всяка урочна статия и тестовете след всеки раздел, както и немалкият брой карти подпомагат работата на ученика и учителя.
Автор Й. Андреев
Издателство Кръгозор
ISBN 9547710427
Година на издаване 2006
Страници 360