Истории и анекдоти от древна Гърция – Владимир Янев

Истории и анекдоти от древна Гърция

Сборникът с анекдоти и истории от Древна Гърция е съставен въз основа на гръцки и римски източни-ци, на творбите на Херодот, Тукидид, Диоген Лаерций, Плутарх и Монтен, на изследвания от прочути няко-гашни и съвременни изследователи. Писаното от тях е представено съобразно изискванията на анекдотичния жанр – с лаконична сюжетност, остроумно, твърде често сентенциозно звучащо.В различните раздели са обособени анекдоти за от-делните творци – от Омир и Хезиод до лириците и художниците на Елада; за прочутите седем мъдреци; за философите; ораторите; за държавниците от древния свят. Последната част съдържа историите и крила-тите изрази на спартанците.Извличани от различни източници, събирани и об-работвани няколко десетилетия от преподавателя в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ Вла-димир Янев, анекдотичните истории предизвикват и смях, и размисъл. Те са жизнерадостен вход към веч-ния свят на литературата, изкуството, историята, философията, политиката, мъжеството. Изданието е второ, основно редактирано и допълнено след едноимен-ната книга, публикувана през 1994 година и отдавна изчерпана.

Автор: Владимир Янев Брой страници: 208
Категория: Българска литература; Проза Език: Български
Тегло: 0.210 кг.
Издател: Летера Баркод: 9789545168598
Дата на издаване: 20.12.2010 ISBN: 9789545168598